Logo Reha-Tours

De Maastrichtstudie

De Maastrichtstudie is een wetenschappelijke studie van de Medische Faculteit van de Universiteit van Maastricht. Zij vond ruim tien jaar geleden plaats onder begeleiding van onder andere reumatoloog prof. dr. Sjef van der Linden. De studie is destijds opgezet om te onderzoeken of kuren in combinatie met individuele oefeningen en groepsoefentherapie gunstig werkt bij reumapatiënten.

Over de Maastrichtstudie is in 2001 onder andere uitvoerig gepubliceerd in het vooraanstaande medische magazine Artritis Care & Research, ref: 45:430-438, 2001.

Twee groepen patiënten volgden bij deze studie op twee verschillende locaties een drieweeks therapieprogramma volgens de aanpak van drs. Nico Wolter. Eén van deze groepen volgde dat programma in Bad Hofgastein, inclusief therapie in de Gasteiner Heilstollen.
De resultaten van deze twee patiëntengroepen werden vergeleken met de resultaten van patiënten uit een zogenoemde controlegroep die “thuis” hun gebruikelijke reumatherapie en medicatieprogramma hadden gevolgd.

Uit de studie bleek dat er door het volgen van het drieweekse programma ten opzichte van de controlegroep een grote meerwaarde voor de reumapatiënten optrad.

Deze meerwaarde betrof:

  • Verbeterd fysiek functioneren
  • Meer beweeglijkheid
  • Energetische toename (minder moe etc.)
  • Meer belastbaarheid
  • Minder pijnklachten
  • Minder ontstekingen
  • Minder medicijngebruik
  • Minder uitval vanwege ziekte
  • Verbetering van levenskwaliteit


Deze meerwaarde bleek voor de patiëntengroep van Bad Hofgastein het meest duidelijk. Ook hield deze meerwaarde voor die patiëntengroep met een gemiddelde duur van negen maanden verreweg het langste van alle groepen aan.