Logo Reha-Tours

Therapieprogramma's

De basis-therapie van drs. Nico Wolter

De door drs. Nico Wolter ontwikkelde therapie is multidisciplinair. De therapie wordt door de deelnemers ten dele individueel en ten dele in groepsverband ondergaan.
De belangrijkste therapie-onderdelen zijn:

  • Hydrotherapie
  • Zwemmen in thermaal water
  • Gymnastiek
  • Nordic Walking
  • Diverse (overige) sportactiviteiten
  • Gasteiner Heilstollen therapie
  • Thermaal baden (Radon-bad)
  • Saunabaden en Turks bad-gebruik
  • Massages
  • TCM

De therapie wordt aangevuld met voorlichting en advisering over voeding, houding, beweging en overige voor een duurzame revalidatie van belang zijnde zaken.

Therapieprogramma
Therapieprogramma Therapieprogramma Therapieprogramma

Gasteiner HeilstolleTijdens het verloop van het programma wordt de voortgang van de deelnemers voortdurend gevolgd, en, wanneer dat noodzakelijk mocht blijken, wordt het programma tussentijds bijgesteld.

De therapie en de programma’s die daarvan zijn afgeleid zijn uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Met name de zogenaamde Maastrichtstudie toonde de langdurig positieve effecten van drs. Nico Wolter’s therapie aan.

De therapiefaciliteiten in het Gasteinertal zijn van een bijzonder professioneel en zelfs uniek niveau. Er wordt bij het therapieprogramma onder andere gebruik gemaakt van de faciliteiten van de Alpen Therme, van het Kurzentrum, en van de wereldwijd unieke Gasteiner Heilstollen (zie ook de website www.gasteinerheilstollen.com).

De therapie van drs. Nico Wolter gericht op de arbeidssituatie

Speciaal voor mensen die vanwege hun reumatische aandoening of vanwege hun fysieke situatie anderszins beperkingen ondervinden in hun werksituatie of voor mensen die bezig zijn met een re-integratietraject verwijst REHA Tours de deelnemers naar de Triple-R Group, voor het volgen van een zogenaamd re-integratieprogramma

Met de hierboven beschreven elementen van de basis-therapie als uitgangspunt, wordt een programma opgesteld dat gericht is op het verbeteren van de fysieke belastbaarheid met het oog op de arbeidsgeschiktheid. De therapiearts kan daartoe naast de basis-therapie aanvullende therapieën voorschrijven, waarvoor dan separate vergoeding noodzakelijk zal zijn.Triple R

Ter afsluiting van het re-integratieprogramma ontvangt de deelnemer een schriftelijke rapportage die geschikt is voor niet-medische belanghebbenden. Deze lekenrapportage biedt inzicht in de fysieke situatie aan het begin en aan het einde van de therapie voor wat betreft werkgerelateerde aspecten.